Nadace Křižovatka darovala Novorozeneckému oddělení Fakultní nemocnice Olomouc dvacet monitorů dechu, přivezl je kurýr

15. května 2020

Dvacet monitorů dechu v celkové hodnotě 40 tisíc korun darovala Novorozeneckému oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Nadace Křižovatka. Osm přístrojů pořídila nadace z veřejné sbírky na akci Tvořivá Olomouc, která se uskutečnila na podzim loňského a na jaře letošního roku.

„Na našem oddělení má monitor dechu k dispozici každé dítě a každá maminka. Rodičům a personálu to dodává důležitý pocit jistoty a bezpečí,“ říká primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Monitor dechu je zařízení, které upozorní zvukovým a světelným signálem okolí, že kojenec přestal dýchat na více než dvacet vteřin, a umožní tak na tuto život ohrožující situaci okamžitě reagovat (zahájením resuscitace, přivoláním odborné pomoci). Jeho použití tak podstatně zvyšuje bezpečnost péče o malé děti, zvláště během jejich spánku.

„Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme organizace a společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v celé České republice. Děkujeme společnostem Lorika CZ a FARMAK za finanční podporu, díky které bylo možné monitory pro děti do olomoucké nemocnice zakoupit. Velký dík patří i firmě DHL Express CZ, která nám pomáhá přepravu monitorů do nemocnic urychleně řešit,“ uvádí ředitelka Nadace Křižovatka Mgr. Štěpánka Pokorníková.

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS) a o možnostech ochrany ohrožených dětí do jednoho roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc. Za 25 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 8500 monitory dechu v celkové hodnotě cca 34 milionů Kč.