Nadace Křižovatka věnovala Novorozeneckému oddělení Fakultní nemocnice Olomouc třicet monitorů dechu

26. dubna 2019

Zástupci Nadace Křižovatka včera předali 30 nových monitorů dechu na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Přístroje v celkové hodnotě bezmála 60 tisíc korun nadace zakoupila z vlastních zdrojů a díky finančním darům místních společností. Monitory převzal zástupce primáře oddělení MUDr. Vladimír Mišuth.

Zařízení pro monitoring dechu u novorozeňat je tvořeno senzorovou deskou, která se vkládá pod matraci dětské postýlky. Ta je napojena na kontrolní jednotku, která zvukově i opticky signalizuje, pokud se dechová akce dítěte zastaví na více než dvacet sekund nebo pokud frekvence dechu klesne pod deset nádechů za minutu.

Novorozenecké oddělení FN Olomouc začalo s monitorováním všech dětí jako jedno z prvních v České republice. S Nadací Křižovatka spolupracuje už více než patnáct let. Třicet nových přístrojů mohla nadace zakoupit z finančních darů společností Lorika CZ, Ferona, Farmak, Gerflor CZ, díky prostředkům z vlastní veřejné sbírky a díky daru Bc. Marty Nevrlé, organizátorky akce Tvořivá Olomouc.

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje již 24 let podpoře povědomí veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí kojenců a o možnostech ochrany ohrožených dětí do jednoho roku věku. Díky štědrosti sponzorů a dárců se jí podařilo vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic téměř osmi tisíci monitory dechu v celkové hodnotě cca 32 milionů korun.