Nemocniční kaplani uctili Památku zesnulých

3. listopadu 2022

Vzpomenout na všechny blízké, poděkovat za jejich životy, připomenout si naše předky, uctít jejich památku. Pro tyto bohulibé cíle si každoročně 2. listopadu připomínáme Svátek zesnulých, lidově Dušičky. Nemocniční kaplani při této příležitosti tradičně chystají pro veřejnost a zdravotníky vzpomínkové shromáždění nazvané Vzpomínat s láskou. Nebylo tomu jinak ani letos. U nemocniční kaple v budově A (monobloku) zaznělo úvodní slovo a krátké zamyšlení. Příchozí mohlil zažehnout svící za ty, které nosí v srdci.

Více o činnosti nemocničních kaplanů se dozvíte na webu https://kaplani.fnol.cz/ nebo můžete jejich aktivity sledovat na facebookové stránce Poradny HOŘEC.