Noc kostelů zve i na univerzitu a do fakultní nemocnice

9. června 2022

Zdroj: Žurnál UP

K návštěvě více než 190 kostelů, kaplí a dalších modliteben láká v olomoucké arcidiecézi letošní Noc kostelů. Ta se koná v pátek 10. června. Přímo v Olomouci můžete zavítat na tři desítky míst, mezi nimi i do Kaple Božího Těla v Uměleckém centru UP, na nádvoří filozofické fakulty s vyznačeným půdorysem zaniklého kostela sv. Petra nebo do nemocniční kaple Fakultní nemocnice Olomouc.

V kapli i na nádvoří na adrese Křížkovského 10 připravili členové studentského spolku Studium Artium komentované prohlídky. Prohlídky Kaple Božího Těla s alegorickou nástropní malbou Jana Kryštofa Handkeho se uskuteční v časech 18:00, 18:20, 18:40, 19:40, 20:00, 21:00, 21:20 a 21:40. „Součástí programu bude také animační program nejen pro děti tematicky zaměřený na baroko. Návštěvníci se rovněž mohou těšit na dva koncerty na téma barokní árie v podání Beáty Vymlátilové a Terezy Ventrubové. První koncert začíná v 19:00 a druhý ve 20:30,“ zvou do Uměleckého centra UP pořadatelé.

Půdorys nejstaršího olomouckého kostela na nádvoří děkanátu filozofické fakulty v Křížkovského ulici bude volně přístupný v době od 18 do 22 hodin. Pokud by však někomu nestačily panely s informacemi o zaniklé stavbě, může se zúčastnit komentovaných prohlídek, které proběhnou v časech 19:00, 19:20 a 19:40. V dobu prohlídek bude možné si také svůj kostel sv. Petra postavit. 

Na bohatý program láká během Noci kostelů také například kostel Panny Marie Sněžné, místo pravidelných studentských bohoslužeb, kde je připraven koncert chrámového sboru Salve nebo prohlídka barokního kůru a varhan. Zájemci mohou navštívit mimo jiné i běžně nepřístupnou kapli v Arcibiskupském paláci, kapli sv. Jeronýma na radnici nebo nemocniční kapli v centrálním monobloku Fakultní nemocnice Olomouc. Pro letošní Noc kostelů si nemocniční kaplani zvolili motto „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou noc mu budu zpívat a chválit Ho“ a pro tuto příležitost kapli vyzdobí nejen hudebními nástroji. „Návštěvníci budou mít možnost zakusit občerstvení nejenom pro duši, ale i pro tělo, a to překvapením z klášterní kavárny. Budou také obdarováni slovem na povzbuzení a propagačními předměty Noci kostelů. Po celou dobu setkání si hosté budou moci promluvit s nemocničními kaplany,“ doplnila kaplanka Jana Březinová.

„Přeji vám nejen radost z nového objevu krásy nebo kousku zajímavé historie, ale také setkání s oslovující přítomností Boha, tajemný dotek jeho lásky přijatý jako pozvání k dalšímu setkání třeba ve chvíli, kdy bude kostel prázdný a vy v něm vychutnáte hluboké ticho, které vás přivede do hlubin vlastního nitra a uklidní. Boží přítomnost tu nabízí inspiraci a vlévá novou sílu všem, kdo vpustí Boha do svého srdce, kdo mají odvahu ho pozvat a nechat milovat ty druhé skrze vlastní srdce. Přeji vám, abyste poznali i krásné plody takového rozhodnutí ve vaší rodině, ve vašem okolí,“ popřál návštěvníkům letošní Noci kostelů olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Přehled všech přístupných míst a připravených programů najdete na www.nockostelu.cz nebo ve stejnojmenné mobilní aplikaci (Android / iOS).