Objížďka u budovy III. interní kliniky

4. listopadu 2022

V rámci stavební akce Dostavba a rekonstrukce budovy X dojde v sobotu 5. a v neděli 6. listopadu 2022 k překopu silnice mezi budovami J (III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická) a K v areálu FN Olomouc. Objížďka povede po komunikaci mezi budovami X a J.