Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc ruší zákaz návštěv

27. února 2020

Oddělení geriatrie ruší zákaz návštěv. Pacienty mohou příbuzní a blízcí navštěvovat od soboty 29. 2. 2020.
Zákaz návštěv zůstává v platnosti na Hemato-onkologické klinice a Neurologické klinice. Omezení návštěv platí pro Dětskou kliniku. V jednom kalendářním dni je zde povolena návštěva jednomu dospělému rodinnému příslušníkovi dětského pacienta. V zájmu ochrany zdraví hospitalizovaných dětských pacientů vedení kliniky žádá, aby blízcí pacientů zvážili vhodnost návštěvy zejména s přihlédnutím ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.