Odešel docent Rudolf Ditmar

1. srpna 2022

Dne 26. 7. 2022 zemřel po těžké nemoci ve věku nedožitých 79 let doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc., emeritní přednosta Ortopedické kliniky LF UP a FN Olomouc.

Doc. Ditmar patřil mezi výrazné postavy naší ortopedie. Zasloužil se nejen o vybudování moderní kliniky, která je schopna poskytovat péči v širokém spektru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ale také o stimulující a současně přátelské prostředí, v němž můžeme pracovat a předávat si zkušenosti. V jeho osobě ztrácíme člověka, který nás po dlouhá léta výrazně ovlivňoval a spoluvytvářel. Nezapomeneme.    

Za bývalé i současné spolupracovníky a žáky 

Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc