Otevření komunikace u centrálního parkoviště FN Olomouc

11. listopadu 2022

 

Od pondělí 14. listopadu bude po opravě povrchu vozovky znovu otevřena komunikace vedoucí od budovy Y k centrálnímu parkovišti P1 v areálu FN Olomouc. Všechny objízdné trasy označené na plánku se tímto ruší.

Orientační plánek (zvětšíte poklikem)