Parkoviště pod Dětskou klinikou má nové značení, zaměstnancům i veřejnosti nabízí dostatek volných míst

6. října 2019

Od července letošního roku slouží návštěvníkům a zaměstnancům FN Olomouc nové velké parkoviště, které se nachází pod Dětskou klinikou. Disponuje celkem stovkou míst a má svůj vlastní samostatný vjezd s parkovacím automatem z Vojanovy ulice. Nyní k tomuto parkoviště navádí řidiče nové viditelné značení. Pracovníci okolních klinik (zejména Dětské, KÚČOCH, Ortopedické, Neurochirurgické, Neurologické a dalších) zde naleznou dostatečnou volnou parkovací kapacitu během své služby.

Výstavba nového parkoviště pod Dětskou klinikou FN Olomouc začala v lednu letošního roku a dokončena byla na začátku července. Kapacita je rovných sto míst, z toho pět je vyhrazeno pro hendikepované občany. Po zprovoznění nového vjezdového systému v celém areálu může být režim na tomto parkovišti pozměněn.