Poběžte za zdravím. Sportovní odpoledne pro celou rodinu poodhalí méně známá zákoutí areálu Fakultní nemocnice Olomouc

3. dubna 2019

Známé i nepříliš navštěvované části areálu Fakultní nemocnice Olomouc, největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě. Historické kulisy pevnosti Fort Tafelberg, nejmodernější budova II. interní kliniky, klidová zóna parčíku pod Dětskou klinikou. Tam všude zavede účastníky 1. ročník Běhu za zdraví FN Olomouc, jehož tématem budou zdravé plíce, propagace nekouření a odvykání kouření. Uskuteční se v pátek 17. května a vedle hlavního závodu na 6 kilometrů nabídne nesoutěžní rodinný běh i atrakce pro děti a dospělé. Podrobnosti včetně registrace jsou dostupné na samostatném webu.

Nová a netradiční sportovně-společenská akce je určena opravdu pro každého – od dětí, přes dospělé včetně trénovaných sportovců i „obyčejných“ milovníků zdravého pohybu až po seniory. A samozřejmě také studenty a v neposlední řadě zaměstnance FN Olomouc. V průběhu běžeckého odpoledne, které začne prezentací ve 14 hodin a potrvá zhruba do sedmé podvečer, budou probíhat také doplňkové akce: sportovní aktivity pro děti, ukázky správné techniky nordic walking. Připravena budou také edukační místa s nabídkou preventivních vyšetření a konzultací s odborníky z FN Olomouc.

Jako první, a to v 16 hodin vyrazí na trať dlouhou zhruba tři kilometry účastníci rodinného běhu a vyznavači nordic walking. Start hlavního závodu na dvojnásobnou vzdálenost je naplánován na pátou hodinu. „Běh je sice individuální sport, my mu ale chceme dát i týmový rozměr a přidat k němu radost z úspěchu v kolektivu přátel a kolegů. Je proto možné vytvořit svůj tým – stačí v přihlášce uvést název vašeho týmu, který může mít libovolný počet členů; do hodnocení se bude počítat umístění prvních tří členů každého týmu v cíli,“ zve za pořadatele vedoucí Odboru marketingu FN Olomouc Ing. Veronika Jeřábková.

  • Fotografie z trasy běhu.

Výtěžek akce bude věnován na podporu propagace nekuřáctví a zdravého životního stylu v rámci Fakultní nemocnice Olomouc. Startovné v hlavním závodu činí 300 korun, v ceně je funkční tričko, čipové měření závodu, startovní číslo a občerstvení pro každého účastníka. Rodinný běh bez funkčního trička stojí 50 korun, zdarma mají start příznivci nordic walking, děti a senioři. Pro nejlepší v cíli hlavního závodu a rodinného běhu budou připraveny věcné ceny a medaile.

Běžecká trať povede pouze areálem nemocnice po asfaltových a zpevněných cestách, chodnících a travnatém terénu. Závod se poběží za nepřerušeného provozu, proto je třeba dbát pokynů pořadatelů a dodržovat zásady bezpečnosti. „Automobilový provoz budeme během závodu v rámci možností usměrňovat, je však třeba počítat s nezbytným průjezdem sanitních vozů a dopravní obsluhy,“ upozorňuje Ing. Jeřábková.