Poděkování nadaci Modrý hroch za dar URGENTu

4. listopadu 2022

Fakultní nemocnice Olomouc děkuje Nadačnímu fondu Modrý hroch za finanční dar ve výši 31 337 korun na pořízení imobilizačních pomůcek do pediatrického boxu pro potřeby Oddělení urgentního příjmu. Tyto pomůcky významným způsobem usnadní práci zdravotníků URGENTu při ošetřování pacientů nejnižších věkových skupin, což zároveň přispěje ke zlepšení poskytované zdravotní péče v často nelehkých podmínkách výkonu urgentní medicíny. Děkujeme!