Přijďte si na Poděbrady pro Pohybrady! FN Olomouc zve opět zájemce o aktivní přístup k vlastnímu zdraví na atraktivní program u jezera

13. května 2022

Zdravý životní styl. Známé zaklínadlo, které často slýcháme ze všech stran a mnohdy se z něj stalo až nadužívané klišé. Ale co kdyby váš nový aktivní život nastartovali odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc? Co kdyby profesionální zdravotníci vyšetřili váš aktuální stav, nabídli vám workshopy, a nebo se vám individuálně věnovali při pilování základních cviků pro celkovou kondici? To vše zdarma během druhého ročníku festivalu zdraví Pohybrady na oblíbeném olomouckém přírodním koupališti. Pro Pohybrady si na Poděbrady můžete přijít v sobotu 21. května od 10 do 17 hodin.

 

 

Oproti loňskému prvnímu ročníku akce pořadatelé učinili dvě zásadní změny. „Vloni jsme si tento formát akce poprvé otestovali a díky zkušenostem jsme se v první řadě rozhodli pro změnu termínu z podzimu na jaro. Jarní datum se nám z hlediska počasí jeví jako méně nevyzpytatelné a k tomu ideální právě k nastartování kýžených změn a pohybových aktivit. To vše navíc soustředěno do jediného dne místo loňských dvou, takže vám neunikne nic z toho, co vás zajímá. Vedle větší atraktivity pro všechny zájemce o naši akci tím vycházíme vstříc i reakcím účastníků prvního ročníku, kteří se za tuto změnu přimlouvali,“ vysvětluje vedoucí odboru marketingu FN Olomouc ing. Veronika Jeřábková.

Spojení všech aktivit na sobotu 21. května rozhodně neznamená, že bude program festivalu zdraví Pohybrady o něco ochuzen. Na březích Poděbrad budou odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc opět nabízet příchozím zájemcům zdarma základní vyšetření zdravotního stavu (měření cholesterolu, krevního tlaku, analýza složení těla apod.), konzultace v oblasti pohybu, výživy, otužování či duševní hygieny nebo doporučení v oblasti aktivního zdraví. Nebudou chybět ani ukázky nordic walking včetně zapůjčení holí a další sportovní a zábavné prvky pro děti i dospělé.

Předem nahlášení účastníci pak mohou absolvovat intenzivní kurz zdravého pohybu, který povede tým fyzioterapeutů z Oddělení rehabilitace FN Olomouc. Na pěti stanovištích se naučí správnému dýchání, protahování, posilovacím cvikům či cvikům zaměřeným na koordinaci. Kapacita kurzu je omezená, vzhledem k exkluzivitě nabízeného programu a jeho intenzitě během samotných cvičení je nutná rezervace předem na webu https://pohybrady.fnol.cz/.

Rezervace je nutná také v případě zájmu o Kurz lesního myšlení, který se v rámci Pohybrad 2022 také uskuteční. V průběhu nevšedního dvouhodinového semináře vedeného lektorkou Johanou Pytlíčkovou účastníci vyzkoušejí metodu tzv. lesní mysli, která využívá vlivu přírody na lidské zdraví. Koncept založený na sebepéči, seberozvoji a sebepoznání podporuje odolnost, zdraví a životní rovnováhu. Součástí kurzu, který je určen výhradně pro dospělé, je i procházka kolem jezera s jednoduchými cvičeními.

Fakultní nemocnice Olomouc se na aktivní přístup k vlastnímu zdraví a prevenci zaměřuje dlouhodobě. „Fyzické i duševní kondici bychom měli věnovat maximální pozornost. Co pro své tělo a psychiku sami uděláme, se nám může mnohonásobně vrátit při předcházení nemocem či následném rychlejším zotavování z nich,“ říká ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., který již druhým rokem připravuje s přizvanými odborníky besední pořad Ambulance aktivního zdraví. Jeho cílem je připomenout veřejnosti, jak je zodpovědný přístup každého z nás k vlastnímu zdraví důležitý. Na Ambulanci aktivního zdraví navazují jednorázové i dlouhodobé preventivní programy. „V poslední době to byl například kardiologický program nazvaný Nebuď pod tlakem, který pomáhá optimalizovat krevní tlak i jinak než jen léky, nebo ucelený program pro zpomalení vlivů stárnutí a aktivní penzi Nestárneme,“ doplňuje Veronika Jeřábková s tím, že podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách https://ambulanceaz.fnol.cz/.