Proč klientům a jejich blízkým umožnit vzdálenou komunikaci? Důvody a návody shrnuje příručka Spolu na dálku

19. dubna 2021

Příručku s titulem Spolu na dálku, která nabízí přehled jednoduchých a ověřených postupů, doporučení a pravidel, jak umožnit seniorům, hospitalizovaným pacientům nebo klientům sociálních služeb vzdálenou komunikaci, vydali v těchto dnech dobrovolníci z komunity Česko.Digital. Projekt vznikl ve spolupráci s odbornými garanty z Národního telemedicínského centra Fakultní nemocnice Olomouc a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Česko.Digital sdružuje specialisty z mnoha oborů od IT přes projektové řízení až po marketing, kteří ve svém volném čase věnují pozornost rozvoji a problémům neziskového sektoru a veřejné správy, jež lze řešit pomocí digitálních technologií. Podporuje členy komunity skrze bezpečné prostředí, aby měli odvahu přicházet s novými nápady, rozvíjet je a ve spolupráci s expertními dobrovolníky je realizovali. S podobným nápadem přišla v srpnu 2020 také paní Ilona Antoníčková, dětská sestra na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci.

Díky výzkumu, který v Česko.Digital uskutečnili ve spolupráci se zástupci nemocnic, domovů pro seniory, domovů se speciální péčí a zástupci dvou pilotních projektů, zjistili, že se problematika netýká pouze nemocnic a jejich nejmenších pacientů. Cílem Česko.Digital se proto stalo umožnit všem pacientům a klientům napříč odděleními nemocnic, domovů seniorů a dalších poskytovatelů lepší kontakt s blízkými v období zákazu návštěv, a to při zhoršení jejich zdravotního stavu, mimo návštěvní hodiny, před zákrokem, v rámci důležitých rozhodnutí o další péči apod.

V Česko.Digital proto vytvořili příručku, která nabízí přehled jednoduchých a ověřených postupů, doporučení a pravidel, jak vzdálenou komunikaci umožnit, tedy jak řešení implementovat a chytré zařízení tak efektivně využívat. Příručku si můžete stáhnout ZDE.