Profesor Jiří Ehrmann z FN Olomouc převzal v Senátu Zlatou medaili Jana Evangelisty Purkyně

10. října 2019

Nejvyšší možné ocenění od České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) se v úterý 8. října 2019 dostalo prof. MUDr. Jiřímu Ehrmannovi, CSc. z II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc. Emeritní přednosta kliniky obdržel v Senátu Parlamentu ČR z rukou předsedy horní komory a rektora Univerzity Karlovy v Praze Zlatou medaili Jana Evangelisty Purkyně, jehož jméno Česká lékařská společnost nese.

„Předávací ceremoniál byl velice důstojný a zároveň milý. Obdrženou cenu považuji za nejvyšší odborné vyznamenání, jakého jsem mohl dosáhnout, a zároveň za vrchol své pracovní a vědecké kariéry. Měl jsem v těch chvílích pocit hrdosti za město Olomouc, naši kliniku, celou fakultní nemocnici a Lékařskou fakultu Univerzity Palackého,“ vyznal se profesor Jiří Ehrmann, jenž už dříve obdržel od České lékařské společnosti čestnou medaili a cenu za publikované práce.

Uznávaného odborníka na onemocnění jater nominovala na Zlatou medaili ČLS Česká gastroenterologická společnost. „Profesor Ehrmann je v celé lékařské komunitě naší země považován za mimořádného lékaře, vědce a učitele, silnou osobnost s velkou morální integritou. Je stále odborně činný, v současné době především ve výuce na Lékařské fakultě UP v Olomouci a jako recenzent. V neposlední řadě zůstává cenným členem týmu II. interní kliniky FN Olomouc, jehož odborný nadhled a zkušenosti přispívají k vysoké úrovni pracoviště,“ stojí ve zdůvodnění návrhu.

Profesor Jiří Ehrmann je předním českým internistou, gastroenterologem a hepatologem. Jeho odborná kariéra je spojena s II. interní klinikou - gastroenterologickou a geriatrickou Fakultní nemocnice Olomouc, kde pracuje od roku 1968. V letech 1998 až 2005 zastával funkci přednosty tohoto pracoviště, které se pod jeho vedením rozvinulo do předního moravského gastroenterologického a hepatologického centra. Vědecky se zabýval především problematikou onemocnění jater. Je autorem 9 monografií a 231 časopiseckých publikací, z toho 47 zahraničních.

Nositeli Zlaté pamětní medaile Jana Evangelisty Purkyně se v posledních letech stalo hned několik odborníků z Fakultní nemocnice Olomouc. Před profesorem Ehrmannem to byl vloni přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Fotografie z předávání medaile v Senátu Parlamentu ČR: ©Michal Stavinoha, ČLS JEP.