Roční absolventský program ve FN Olomouc zahájilo 39 lékařů - absolventů

6. září 2022

Devětatřicet lékařů - absolventů českých i slovenských lékařských fakult včera v rámci již 8. ročníku Absolventského programu Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého 2022/2023 zahájilo společný vzdělávací program. Na půdě Fakultní nemocnice Olomouc je jako nové kolegy přivítal ředitel prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. společně s děkanem lékařské fakulty prof. MUDr. Josefem Zadražilem, CSc. a náměstkem léčebné péče MUDr. Zdeňkem Kojeckým, Ph.D. Účastníci mají před sebou mají roční program, který jim výrazně pomůže v jejich profesním a odborném rozvoji.

  • Účastníky Absloventského programu přivítali ve FN Olomouc (zleva) vedoucí Oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů FN Olomouc Mgr. Vladimíra Odehnalová, náměstek léčebné péče MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D., děkan lékařské fakulty prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. a ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

 

„Je dobře, že začínáte ve Fakultní nemocnici Olomouc. Získáte tak komplexní přehled o zdravotní péči a moderních léčebných metodách. Budu rád, když už nyní naši nemocnici budete vnímat jako svou vlastní a nebudete se zdráhat dávat podněty ke zlepšení,“ řekl mimo jiné účastníkům absolventského programu ředitel FN Olomouc Roman Havlík. „Spolupráce mezi naší fakultou a fakultní nemocnicí je vnímána jako nejlepší v celé České republice. Jsme pro ostatní fakulty a nemocnice vzorem v tom, jak si vycházíme vstříc. Důkazem je mimo jiné to, že vedle plného pracovního úvazku v nemocnici budete mít částečný úvazek také na fakultě, kde budete začleněni do výuky,“ připomněl děkan Josef Zadražil. „Motto naší nemocnice zní ´profesionalita a lidský přístup´. Lidským přístupem je míněn nejen vztah ke kolegům, ale zejména k pacientům. Je třeba k nim přistupovat laskavě, ale současně je vhodné je vtáhnout do léčebného procesu a zdůraznit osobní zodpovědnost za vlastní zdraví,“ uvedl náměstek lékařské péče FN Olomouc Zdeněk Kojecký, který je garantem lékařského absolventského programu.

Cílem absolventského programu je standardizovat nástup absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení specializačního vzdělávání a zajistit jejich následný profesní a odborný rozvoj, další vzdělávání v souladu s platnou legislativou a s potřebami FN Olomouc a LF UP v Olomouci. Od roku 2015 program absolvovalo 218 lékařů – absolventů z českých i slovenských lékařských fakult.