S mobilní aplikací EPP – Pomáhej pohybem můžete přispět na úschovny kol v nemocnici

1. září 2021

Fakultní nemocnice Olomouc je nejen špičkové zdravotnické zařízení, jehož posláním je léčit nemocné, ale také instituce, která se snaží onemocněním předcházet, vést veřejnost k zdravému a udržitelnému životnímu stylu, aktivní péči o své fyzické i duševní zdraví a prospěšným pohybovým aktivitám. Jedno z největších zdravotnických zařízení v České republice se proto dlouhodobě zapojuje do řady projektů v preventivní oblasti - např. Zdravá nemocnice, Nekuřácká nemocnice nebo v poslední době velmi populární diskusní pořad Ambulance aktivního zdraví, který připravuje ředitel FN Olomouc Roman Havlík.

Dalším významným dílem této mozaiky je program Skupiny ČEZ Pomáhej pohybem, do nějž byla FN Olomouc zařazena se svým projektem na vybudování chráněných úschoven kol v areálu nemocnice. Nadace ČEZ chce svým finančním příspěvkem poděkovat zdravotníkům za jejich nasazení v době koronavirové epidemie. „Vnímáme cyklodopravu jako významnou alternativu ke stále houstnoucímu automobilovému provozu a také jako vhodnou pohybovou aktivitu při cestách do práce. Budeme moc rádi, když nám s realizací tohoto projektu pomůžete. Stačí si nainstalovat do mobilu aplikaci EPP - Pomáhej pohybem a body, které za svůj pohyb v aplikaci získáte, věnovat naší nemocnici na vybudování koláren,“ vysvětluje ředitel Roman Havlík.

Všem zapojeným dárcům předem děkujeme!

Další informace na pomahejpohybem.cz.