Souboj odstartoval, fakulty Univerzity Palackého se utkají v darování krve

6. října 2020

Text: Martin Višňa, Žurnál UP Online

Na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc byl oficiálně zahájen Souboj fakult Univerzity Palackého v darování krve. Soutěž na podporu bezplatného dárcovství iniciovali studenti fakulty zdravotnických věd, přičemž někteří z nich šli rovnou příkladem a na odběrovém sále si vyhrnuli rukáv. Souboj, do něhož se mohou zapojit studenti i zaměstnanci všech fakult UP, potrvá celý zimní semestr.

Zahájení soutěže se ujala primářka transfuzního oddělení Dana Galuszková společně s děkanem FZV Martinem Procházkou, podpořit organizátory ze Studentského spolku FZV UP a první dárce přišel i rektor UP Jaroslav Miller.

„Děkuji za vaši smysluplnou aktivitu. Dárců nám ubývá a každá kapka krve se hodí. A zvlášť teď, kdy nevíme, kolik dárců nám během nouzového stavu vůbec přijde, a kdy vy můžete být povoláni do nemocnice na výpomoc, ale ještě přijdete darovat kousek sebe, to je pro nás vlastně takový dar na druhou,“ uvedla primářka Dana Galuszková. Zmínila také, že s počtem hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19 bude růst i poptávka po krevní plazmě lidí, kteří již touto nemoci prošli.

Martin Procházka studentům za iniciativu poděkoval nejen jako děkan, ale především jako lékař, zástupce oboru, který někdy dokáže se zásobami krve „pořádně zatočit“. Rektor Jaroslav Miller pak vedle slov díků připomněl i nedávný nábor do národního registru dárců kostní dřeně v UPointu, kdy v registru přibylo přes 60 nových zapsaných mladých lidí. „Mám z toho velikou radost a rádi budeme takové aktivity nadále podporovat,“ řekl.

Hned v první den Souboje fakult mělo na olomoucké transfuzní oddělení namířeno na třicet dárců, rukáv vyhrnuli i někteří z organizátorů akce. A podle koordinátora Jiřího Kozla ze Studentského spolku FZV UP se hlásí další. „Už mě například kontaktovali zaměstnanci přírodovědecké fakulty, kde si mohou vyzvednout soutěžní formulář, že se chystají jít na odběr jako skupina. Ve facebookové události pak zakliklo možnost ‚Zúčastním se‘ již přes 130 lidí, uvidíme, jestli půjdou všichni i skutečně darovat,“ uvedl.  

V souboji se soutěží zejména v celkovém objemu krve darovaném studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult a procentuálním zastoupení dárců mezi studenty. Zapojit se zájemci mohou jednoduše. Vyplní formulář, který si nechají po darování krve na vybraném odběrovém místě potvrdit a následně jej vhodí do sběrného boxu. „Formuláře i boxy s označením Souboj fakult jsme umístili na všech fakultách na co nejviditelnější místa, blízko recepcí. Devátý box je pak přímo na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, protože očekáváme, že nejvíce dárců zamíří právě sem,“ přiblížil organizátor. Na oddělení je také připravený fotokoutek, kde se dárci mohou zvěčnit například se svou krevní skupinou.

Souboj fakult potrvá celý zimní semestr, vyvrcholí během tradiční akce Daruj krev s rektorem, která je nedílnou součástí únorových Akademických dnů UP. „Podařilo se nám zajistit řadu pěkných cen od partnerů z Olomouce a okolí, většinou jde o poukazy na zážitky nebo jídlo. Spravedlivě je rozdělíme, budeme losovat vítěze z dárců z každé fakulty,“ dodal Jiří Kozel.

Soutěž pořádá Studentský spolek FZV UP za podpory vedení fakulty zdravotnických věd a ve spolupráci s oddělením komunikace UP a Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Olomouc. Další informace včetně účastnického formuláře jsou k dispozici zde.