Specializovanou poradnou pro pacienty, kteří prodělali onemocnění covid-19, prošlo ve FN Olomouc už přes 250 pacientů

14. prosince 2020

Již více než 250 pacientů prošlo od dubna letošního roku specializovanou poradnou, jež vznikla na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc a je určena lidem, kteří prodělali onemocnění COVID-19. V průběhu její pandemie se totiž ukázalo, že také po ústupu samotné nemoci je třeba pacienty i nadále sledovat ve specializovaných ambulancích. Všichni pacienti olomoucké poradny podstoupili důkladné vyšetření včetně funkčního plicního vyšetření, rentgenu hrudníku a základního vyšetření krve. U indikovaných pacientů bylo také provedeno CT hrudníku.

„U pacientů s prodělaným onemocněním COVID-19 se nejvíce mluví o rozvoji plicní fibrózy nebo o snížení plicních funkcí. V naší skupině pacientů došlo k významnému snížení plicních funkcí u zhruba čtyř procent pacientů. Nejvýznamnějším faktorem, který toto určoval, byl věk, rozsah onemocnění a nutnost dechové podpory během hospitalizace. Předpokládáme, že u velké části pacientů se stav následně zlepší. Kontrola je nutná hlavně k tomu, abychom předešli nevratným změnám plicní tkáně, ke kterým může u některých pacientů dojít a my je můžeme léčit,“ vysvětluje význam a potřebu specializované ambulance primář Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Spirometrii má sice k dispozici celá řada specialistů včetně některých praktických lékařů, ale důležitou komponentou, která není natolik rozšířená, je měření difuzní kapacity oxidu uhelnatého. „A právě tento parametr je často první známkou, že u pacienta může docházet k rozvoji plicní fibrózy. Naše klinika tak reaguje na aktuální potřebu pacientů, která značně přesahuje hranice celého Olomouckého kraje,“ zdůrazňuje přednosta kliniky MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

Pacienti po prodělaném onemocnění COVID-19 se do poradny mohou objednat na telefonním čísle 588 442 929. Podmínkou jsou čtyři týdny od počátku onemocnění.