Světový den rakoviny pankreatu připomene FN Olomouc odborným seminářem. Olomoucká radnice zazáří fialovou barvou

9. listopadu 2018

Mezi nejzákeřnější onemocnění s největším podílem úmrtí na celkový počet případů se řadí rakovina slinivky břišní. Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 si lidé na celém světě připomenou nutnost boje proti této chorobě Světovým dnem rakoviny pankreatu (World pancreatic cancer day). Světová koalice proti rakovině pankreatu, která sdružuje více než sedmdesát organizací z třiceti zemí a šesti kontinentů, jej pořádá proto, aby zvýšila povědomí o tomto onemocnění. Fakultní nemocnice Olomouc se k letošnímu Světovému dni rakoviny pankreatu připojí uspořádáním odborného semináře Karcinom pankreatu symbolickým nasvícením nové budovy Y, sídla II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické. Pozadu nezůstane ani olomoucký magistrát, jenž do fialové barvy „obleče“ historickou radnici.

„Je velmi důležité, abychom zvýšili povědomí o rakovině slinivky břišní, která je jednou z nejnebezpečnějších onemocnění na světě. Očekává se, že v roce 2018 bude v České republice diagnostikováno 2100 případů rakoviny pankreatu, přičemž 2000 takto postižených pacientů zemře. V současné době přitom neexistuje standardní screeningový test nebo metoda umožňující včasnou detekci této choroby. Vývoj a výzkum se proto nadále orientuje na vyhledávání znaků - markerů onemocnění. Včasná diagnóza je přitom životně důležitá,“ upozorňuje prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky FN Olomouc, která seminář Karcinom pankreatu pořádá ve spolupráci s II. interní klinikou a Onkologickou klinikou olomoucké fakultní nemocnice a sdružením Onkomaják.

Příčina většiny případů rakoviny pankreatu není podle profesora Neorala doposud známa, avšak výzkumné studie identifikovaly rizikové faktory, mezi něž patří například rodinná anamnéza, cukrovka, pankreatitida, kouření, obezita či nesprávné stravovací návyky. Na odborném semináři, jenž se uskuteční 15. listopadu od 17 hodin v konferenčním centru II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc (budova Y), se bude hovořit o příznacích, možnostech diagnostiky a léčby rakoviny slinivky břišní nejen v Olomouckém kraji.

Symbolem Světového dne rakoviny pankreatu je fialová barva, do níž se při příležitosti jeho konání halí významné stavby světa. Letos se k této výzvě připojil také Magistrát města Olomouce, který nechá fialově nasvítit budovu radnice. Fialové reflektory se na dominantě Horního náměstí rozsvítí ve čtvrtek 15. listopadu a budou radnici ozařovat do pátečního rána. „Uvědomujeme si fatální zákeřnost tohoto onemocnění, které má největší podíl úmrtí na celkový počet případů. Z tohoto důvodu jsme se k celosvětové preventivní akci rozhodli připojit,“ uvedl primátor Olomouce Miroslav Žbánek. Od 17 hodin se fialově zbarví i nádvoří II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc.