Ulice Za Nemocnicí v areálu FN Olomouc je od 1. července opět průjezdná

1. července 2022

V předstihu oproti původním plánům byla v pátek 1. července 2022 po více než pěti měsících opět zprůjezdněna frekventovaná komunikace v ulici Za Nemocnicí v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Průjezd mezi Klinikou psychiatrie (budova U) a Porodnicko-gynekologickou klinikou (budova C) byl přechodně zaslepen v polovině ledna v souvislosti se stavební akcí Přeložky inženýrských sítí.

Pracovníci firmy OHLA ŽS vyhloubili během uzavírky ulice Za Nemocnicí rozsáhlý výkop pro podzemní kanál, který bude sloužit pro inženýrské sítě. Souběžně s touto uzavírkou probíhají také práce u centrálního parkoviště P1. Celý projekt Přeložky inženýrských sítí je naplánován na cca 13 měsíců. Jednotlivá omezení navazují na průběh realizace a nemocnice o nich veřejnost vždy včas informuje. Rozsáhlá stavební akce, jejíž celková hodnota přesahuje 132 milionů korun bez DPH, předchází demolici nejstaršího objektu v areálu FN Olomouc, budovy známé jako Franz Josef, a následnému vybudování moderního velkopavilonu B na témže místě.