Úpravy vjezdového systému ve FN Olomouc: Více automatů, platba kartou a více parkovacích míst

11. března 2020

Nezbytnými stavebními úpravami začaly ve středu 11. března práce na zlepšení vjezdového systému v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Dodavatelem technického řešení je společnost Green Center s.r.o., zkušební režim bude spuštěn 1. dubna 2020. Aktuálně je v areálu FN Olomouc k dispozici 842 parkovacích míst, během letošního roku k nim přibude dalších zhruba 350.

„V současné době mají motoristé, kteří chtějí uhradit parkovací poplatek, k dispozici pouze dva platební automaty, To je vzhledem k počtu vozidel nedostatečné a vznikající fronty jsou zdrojem konfliktů i stížností. Nově chceme mít platebních automatů šest, včetně jednoho speciálně upraveného pro handicapované občany. U všech bude možné platit kartou. Přehlednější bude také dopravní značení na výjezdech I. P. Pavlova a Hněvotínská,“ popisuje změny vedoucí Útvaru hospodářsko-technické správy FN Olomouc Ing. Vladimír Olejníček.

Dva platební automaty budou nově u výjezdu v ulici I. P. Pavlova, dva u výjezdu do Hněvotínské ulice (z toho jeden pro handicapované občany), jeden u parkoviště pod Dětskou klinikou (vjezd z Vojanovy ulice) a jeden u centrálního parkoviště nad pavilony D a Y. Součástí změn budou od 1. dubna také režimová opatření pro zaměstnance nemocnice, kteří budou nově parkovat ve větší míře na vyhrazených parkovištích na okraji areálu, čímž se uvolní více míst v jeho centru, včetně samotné ulice I. P. Pavlova. „Umožnit pacientům lepší dostupnost zdravotnických pracovišť je jedním z podstatných cílů, které těmito změnami sledujeme,“ dodává ing. Olejníček.

Do ostrého provozu vstoupí systém 1. května, kdy budou před vchodem na Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy a Onkologickou kliniku zprovozněna dvě vyhrazená místa pro nastupování a vystupování pacientů, kteří jsou dováženi buď jejich blízkými, nebo vozidly dopravní zdravotní služby. V další etapě, kterou chce FN Olomouc spustit k 1. září, bude otevřen třetí vjezd do areálu nemocnice z Hněvotínské ulice v prostoru mezi bývalým areálem firmy Balus a Teoretickými ústavy Lékařské fakulty UP. U tohoto vjezdu bude zároveň zprovozněno další parkoviště s kapacitou cca 100 míst, u kterého bude rovněž platební automat.

V poslední etapě, která má být hotova do konce tohoto roku a přinese dalších zhruba 200 parkovacích míst určených zejména zaměstnancům v místě bývalého areálu firmy Balus chce olomoucká fakultní nemocnice zrealizovat také nové dopravní značení v celém areálu. To zpřehlední některá komplikovaná místa a umožní důslednější vymáhání dodržování dopravního značení. „Nedodržování dopravního značení je v areálu naší nemocnice velký problém. Chceme jej řešit jednak značným rozšířením počtu parkovacích míst, uvolněním míst v centru areálu pro potřeby pacientů, ale také důslednějším vymáháním dodržování pravidel za pomoci městské policie. Pravidla pohybu a stání vozidel v areálu nemocnice mají bezprostřední vliv na bezpečí provozu i s ohledem na pohyb vozidel zdravotní záchranné služby i sanitek samotné nemocnice,“ dodává k tomu hlavní správce Olejníček.

Stavební práce a úpravy samozřejmě přechodně zasáhnou na nezbytně nutnou dobu do dopravního režimu v areálu největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě. „Prosíme všechny motorizované návštěvníky nemocnice, aby sledovali dopravní značení a dbali pokynů, které budeme veřejnosti včas předávat. Věříme, že prováděné změny budou ku prospěchu všech a pomohou zvládnout dopravní situaci v našem areálu v podmínkách stále houstnoucího automobilového provozu,“ uzavírá Vladimír Olejníček.