Ústav imunologie Fakultní nemocnice Olomouc se přestěhoval do budovy Teoretických ústavů. HLA laboratoře obhájily prestižní EFI akreditaci

28. ledna 2019

Na nové adrese najdete od poloviny ledna Ústav imunologie Fakultní nemocnice Olomouc. Zdravotnické laboratoře se však nepřesouvaly daleko. Z původního sídla v budově F se stěhovaly jen přes cestu, do třetího a čtvrtého patra levého křídla Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP. Ve třetím poschodí jsou umístěny klinické laboratoře, ve čtvrtém patře jsou k dispozici 2 výukové místnosti, pracovny a další zázemí zaměstnanců.

Stěhování Ústavu imunologie

Stavební úpravy na Teoretických ústavech trvaly přibližně půl roku. A vedení ústavu si změnu pochvaluje. „Rozhodně jsme si polepšili. Nové prostory, jejichž rekonstrukce proběhla podle našich návrhů, mnohem lépe vyhovují potřebám moderního laboratorního provozu. Nově jsou také v těsném sousedství diagnostické laboratoře a univerzitní část našeho ústavu,“ doplňuje prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D., přednosta Ústavu imunologie. Změna se samozřejmě dotkne i veřejnosti – zájemců o vstup do registru dárců kostní dřeně i dalších klientů, například příbuzných pacientů – čekatelů na transplantaci. „Všechny nyní přijímáme v našich nových prostorách, ve vyhrazené konzultační místnosti. Krevní odběry uskutečňujeme ve spolupráci s klinickými pracovišti fakultní nemocnice,“ vysvětluje prof. Raška.

Logisticky náročné stěhování měla na starosti vedoucí laborantka Bc. Martina Lukešová, která na Ústav imunologie nastupovala v roce 1998 a v původním sídle tak strávila plných dvacet let. „I tam se podařila spousta věcí za ty roky upravit. Nové prostory laboratoří jsou pěkné a maximálně vyhovující.  Přesun nebyl úplně jednoduchý, proto jsem ráda, že se vše zvládlo bez větších problému,“ říká Bc. Lukešová. Stěhování se protáhlo na tři dny a bylo o to náročnější, že probíhalo za plného provozu. Část vybavení přitom ještě dva týdny před tím přenášeli sami zaměstnanci. „Děkuji všem, kteří nám pomohli se stěhovacími pracemi, napojením informačních technologií a ostatními. Obzvláště bych chtěla pochválit zaměstnance firmy Maxi Taxi Látal, kteří museli spoustu těžkých břemen vynést po schodech do třetího patra. Zvládli to úplně skvěle s úsměvem na rtech,“ nešetří chválou vedoucí laborantka.

Ještě před změnou sídla, na podzim loňského roku obhájila HLA laboratoř akreditaci udělovanou Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI). „Tuto prestižní akreditaci sice obhajujeme každý rok, tentokrát však po třech letech proběhla pravidelná inspekce u nás. Navštívili nás inspektoři ze Švédska a Slovinska a jejich šetření pro nás dopadlo dobře. Akreditace se vztahuje již i na nové prostory,“ popisuje průběh akreditačního řízení primářka Ústavu imunologie MUDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D. Akreditace zahrnuje široké spektrum činností a metod, například zjišťování tkáňové shody pro program transplantací ledvin, plic, kostní dřeně, pomocnou diagnostiku nemocí asociovaných s HLA znaky nebo vyšetření nových dárců pro Český národní registr dárců dřeně. „Garantujeme tedy skutečně vysokou úroveň specializovaných vyšetření podle evropských standardů,“ dodává doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D., vedoucí HLA laboratoře.

HLA laboratoř Ústavu imunologie získala EFI akreditaci poprvé v roce 1997, a to jako první laboratoř v zemích bývalého východního bloku. V České republice jsou momentálně jen čtyři EFI akreditované laboratoře, dvě v Praze, v Plzni a olomoucká, která je tudíž jediná na Moravě.