Ve FN Olomouc se bude vzdělávat 46 účastníků prvního ročníku absolventského programu pro NLZP

19. září 2022

První ročník Absolventského programu pro nelékařské zdravotnické profese dnes ve Fakultní nemocnici Olomouc zahájilo 46 absolventů z vysokých a vyšších odborných škol z celé Moravy. Na třídenní vzdělávací akci navážou každý měsíc tematická školící odpoledne. Bohatý program vyvrcholí v červnu příštího roku.

  • Účastníky absolventského programu přivítala (zleva) náměstkyně nelékařských oborů Andrea Drobiličová, ředitel nemocnice Roman Havlík a vedoucí Oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Vladimíra Odehnalová.

 

„Naší snahou je vytvořit vám podmínky k tomu, abyste se v relativně krátkém čase mohli posunout profesně i osobnostně na profesionální úroveň. Čerpáme přitom ze zkušeností, které jsme získali z lékařského absolventského programu, jehož osmý ročník jsme shodou okolností zahajovali před dvěma týdny. Věřím, že vaše zkušenosti budou stejně pozitivní jako v případě absolventů lékařů a že vás budeme moci do dresu naší nemocnice převléct natrvalo,“ přivítal účastníky programu ředitel FN Olomouc Roman Havlík.

„Před vámi je, troufám si říct, atraktivní program, který jsme připravili ve spolupráci s personálním úsekem. Naším cílem je sjednocení nástupní praxe absolventů s širokým odborným i teoretickým záběrem již v prvním roce profesního působení. Čekají vás nejen prezentace vybraných pracovišť, ale také zajímavé exkurze a prohlídky. Přeji vám, aby pro vás byl přesun z akademických lavic do praxe co nejzajímavější, rychlý a snadný,“ uvedla náměstkyně nelékařských oborů Andrea Drobiličová.

Odborné zaměření účastníků prvního ročníku absolventského programu je velmi pestré: 25 všeobecných sester, 8 radiologických asistentů, 4 porodní asistentky, 3 dětské sestry, 3 fyzioterapeuti, 2 ergoterapeuti a 1 praktická sestra. Jsou mezi nimi absolventi Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Vyšší odborné školy zdravotnické E. Pöttinga a Vyšší odborné školy zdravotnická Brno. V následujících měsících absolvují školící odpoledne například v oblastech péče o žilní vstupy, rehabilitační péče, hygieny a epidemiologie, léčebné výživy nebo paliativní péče.