Z areálu Fakultní nemocnice Olomouc mizí po sto letech původní budova II. interní kliniky. Na jejím místě bude parčík

23. dubna 2019

Po téměř sto letech se Fakultní nemocnice Olomouc loučí se starou budovou II. interní kliniky. Příprava demolice objektu, který původně sloužil jako pavilon pro tuberkulózní pacienty a pro účely interní kliniky byl přestavěn teprve na konci 60. let, byla zahájena již ve středu 3. dubna. Postupné rozebírání objektu potrvá až do začátku července a jeho cena činí bezmála 3,8 milionu korun bez DPH.

Demolice probíhá postupným odbouráváními ze strany točny sanitních vozů u chirurgického monobloku. Vzhledem k využité technologii práce nijak neomezí automobilový provoz v areálu nemocnice. Dotknou se však tras pro pěší. Chodci nemohou využívat chodníky v těsném sousedství staré druhé interny. Jedná se o průchod mezi novou budovou II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické a starou II. interní klinikou směrem k chirurgickému monobloku. „Z opačné strany u budovy F, v níž sídlí alergologie, je průchod omezen a směřován kolem staveniště od budovy F směrem ke stravovacímu provozu,“ popisuje vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček. Pěší mířící od chirurgického monobloku k Teoretickým ústavům LF UP tak musejí volit cestu kolem budovy D a novostavby II. interní kliniky.

Návštěvníci nemocnice by ale přece jen měli počítat se zvýšeným pohybem těžké techniky v areálu. „Nákladní automobily odvážejí suť ze staveniště směrem k vrátnici v ulici Hněvotínská. Stavební firma se ale smluvně zavázala, že demolice do provozu nijak nezasáhne, protože se jedná o hlavní trasu k Oddělení urgentního příjmu. Proto i veškerá stavební mechanizace a kontejnery budou odstaveny v zařízení staveniště, z druhé strany objektu,“ zdůrazňuje vedoucí Odboru investic s tím, že demoliční práce potrvají do 2. července 2019. „Vzniklá jáma bude zasypána zeminou, terén srovnán a oset travním semenem,“ dodává Ing. Valíček. Další využití plochy bude předmětem chystaného generelu FN Olomouc.

Bouraná budova vznikla podle projektu z roku 1923 jako pavilon pro tuberkulózní pacienty. Jako v případě očního pavilonu, který patří k nejstarším stavbám v areálu FN Olomouc, byly pro architektonickou podobu tuberkulózního pavilonu charakteristické dřevěné terasy připomínající lázeňský dům či sanatorium. V roce 1949 bylo přistavěno levé křídlo, v roce 1961 pak vznikla v pravé části budovy přístavba pro rentgeny. Pro účely II. interní kliniky byla budova přestavěna v letech 1967 – 1970. Rekonstrukce zcela změnila původní ráz objektu. Dřevěné terasy se jevily jako nevyhovující a byly nahrazeny lůžkovými pokoji, přičemž kapacita byla po úpravách 95 lůžek. Podle tehdejší projektové dokumentace olomouckého architekta Dobroslava Koláře byly práce vyčísleny na zhruba 7,2 milionu korun.