ZÁKAZ NÁVŠTĚV! Za pacienty Hemato-onkologické kliniky nemohou příbuzní a blízcí

28. ledna 2020

Zvyšující se výskyt virových onemocnění a tedy i zhoršující se epidemiologická situace přiměla Hemato-onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc k vyhlášení zákazu návštěv. Platí od úterý 28. ledna do odvolání. Hemato-onkologie je druhou klinikou FN Olomouc, která upravila režim návštěv. Již včera omezila návštěvy Dětská klinika, kde je v jednom kalendářním dni povolena návštěva jen jednomu dospělému rodinnému příslušníkovi dětského pacienta. V zájmu ochrany zdraví hospitalizovaných dětských pacientů vedení kliniky žádá, aby blízcí pacientů zvážili vhodnost návštěvy zejména s přihlédnutím ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.