Zdravotníci a studenti se ve Fakultní nemocnici Olomouc učili, jak správně čelit nebezpečí proleženin

23. listopadu 2021

S velkým zájmem se v pátek 19. listopadu 2021 setkala ve Fakultní nemocnici Olomouc preventivní akce Mít ránu - to nechceš, kterou největší zdravotnické zařízení na střední Moravě tradičně uspořádalo v rámci Světového dne STOP dekubitům. V konferenčních prostorách II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické se s problematikou proleženin a jejich nebezpečnosti pro hospitalizované pacienty a osoby, o které pečují jejich blízcí, podrobně seznamovala více než stovka zájemců, především z řad zdravotníků a studentů odborných škol.

„Přetrvávající zájem a poměrně velká účast nás samozřejmě potěšily a možná i trošku překvapily, i když samozřejmě příjemně,“ usmívala se specialistka ošetřovatelství FN Olomouc Mgr. Alena Koukalová, která byla jednou z pořadatelek akce. „Skvělé určitě je, že vedle studentek se ve velkém počtu a aktivně účastnil i personál z naší nemocnice včetně sociálního a výživového poradenství. Akce probíhala za splnění podmínek bezinfekčnosti. Velký zájem vyvolala prezentace komplexního vyšetření spinálních pacientů s mobilitou na invalidním vozíku a představení pressure mapping systému doktorkou Liou Vašíčkovou. Zájemcům aktivně předváděla funkci systému a možnosti používání tlakové mapy při sezení v invalidním vozíku. Do nácviku provedení aktivní pronační polohy vedeného sestrou Radkou Krohmerovou ve spolupráci s fyzioterapeuty se zapojili studenti i zaměstnanci naší nemocnice. Důraz byl kladen na vypodložení pacienta a prevenci vzniku dekubitů v pronační poloze.   Nesmíme opomenout ani předvádění podtlakové terapie, preventivních a terapeutických obvazových materiálů, PEG simulátoru a edukace se zaměřením na stomie, hojení ran, podiatrii a používání inkontinenčních pomůcek,“ zmínila Mgr. Koukalová.

Dekubity vznikají v místech neustálého kontaktu a tlaku v závislosti na poloze pacienta. Dochází při nich k uzavření drobných cév, tkáně jsou špatně zásobovány živinami a kyslíkem, a tak dochází k jejich odumírání. „Obvykle patří do kategorie obtížně se hojících ran a jejich doba hojení může být velmi dlouhá,“ říká vrchní sestra II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc Mgr. Lenka Šeflová, s tím, že proleženiny se mohou tvořit velmi rychle, někdy i během několika desítek minut. Preventivní akce spojené se Světovým dnem STOP dekubitům jsou proto podle odborníků velmi důležité a je samozřejmé, že se k nim FN Olomouc jakožto největší zdravotnické zařízení na střední Moravě připojuje. „Veřejnost se díky naší akci může dozvědět, co dekubity jsou a proč vznikají, jak jim předcházet, ale taky jak pečovat o své blízké s dekubitem,“ vysvětluje náměstkyně nelékařských oborů Fakultní nemocnice Olomouc Ing. Bc. Andrea Drobiličová.

Světový den „STOP dekubitům“ pořádá Evropský poradní panel pro otázky proleženin, který vznikl v roce 1996 v Londýně a spojuje zdravotníky a vědce s cílem vést a podporovat všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů, především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s dekubity. Aktivity v České republice zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.