Zpřísnění režimu návštěv ve FN Olomouc

4. října 2022

S platností od středy 5. října 2022 je ve Fakultní nemocnici Olomouc vyhlášen zákaz návštěv u hospitalizovaných pacientů s výjimkami v následujících případech. V individuálních případech zřetele hodných je návštěva povolena se souhlasem ošetřujícího lékaře. Zákaz návštěv se netýká přítomnosti otce u porodu a není omezena hospitalizace doprovázející osoby u dětí hospitalizovaných na Dětské klinice. Navštěvující osoba v každém případě nesmí vykazovat známky infekčního onemocnění a po dobu návštěvy je povinna používat respirátor.

S platností rovněž od středy 5. října 2022 je ve FN Olomouc zavedena povinnost nošení respirátorů (třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu) u personálu na odděleních, na nichž je hospitalizován pacient s prokázaným onemocněním COVID-19. Nošení respirátoru se týká i osob vstupujících na dané pracoviště (např. konziliární lékaři, nezdravotničtí pracovníci provádějící opravy, údržbu apod.).