Zubní pohotovost ve FN Olomouc čekají od půlky prosince změny. Službu ve velkém zneužívají nezodpovědní pacienti

2. prosince 2019

Pacienti s dlouhodobě neudržovaným chrupem, bez akutních potíží, nemající čas na standardní ošetření během dne. A také lidé agresivní, vulgární, opilí, pod vlivem drog. S takovými se často setkávají zdravotníci vykonávající Lékařskou službu první pomoci (LSPP) na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc. Ta jako v současné době jedna z pouhých dvou na Moravě a jedna z mála v celé České republice funguje v nepřetržitém non stop režimu během nočních hodin i o víkendech a svátcích, což vede k četným případům jejího zneužívání. Od 16. prosince tohoto roku tak dojde ke změně a zubní pohotovost bude v čase od 22 do 7 hodin poskytována jen v případě život ohrožujících stavů, úrazů nebo krvácení.

Lékařskou službou první pomoci (neboli též Lékařskou pohotovostní službou - LPS) se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. LSPP tak není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. V případě zubní pohotovosti však tuto skutečnost někteří pacienti odmítají brát na vědomí a dožadují se i zcela běžných výkonů v jakoukoliv denní a noční dobu. A jejich počet navíc stále stoupá. V roce 2003 vyhledalo zubní LSPP v olomoucké fakultní nemocnici 4189 lidí, o šest let později to už bylo 10 380 pacientů a vloni dokonce 16 938. Ve všední den ošetří na olomoucké zubní pohotovosti v průměru 35 až 40 lidí, o víkendu je jich 90 až 110.

„Pohotovostní službu na naší klinice využívají lidé z celého našeho kraje, kde zubní pohotovost funguje ve velmi omezené míře už jen o víkendech v Šumperku a Jeseníku, ale také pacienti z Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského a části Pardubického kraje,“ upozorňuje přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. „Je to dáno tím, že jediná další nemocnice ordinující non stop je v Ostravě-Fifejdách. V Brně, Zlíně a dalších moravských nemocnicích existuje zubní lékařská pohotovost jen v omezeném časovém režimu, pokud vůbec. Tím dochází k tomu, že do Olomouce dojíždí stále více pacientů i z jiných spádových oblastí,“ zmiňuje docent Tvrdý.

Na jím řízené klinice zajišťuje zubní LSPP 16 lékařů a 18 zdravotních sester. „Zejména v dobách dovolených se stává, že personál má často více pohotovostních služeb za sebou bez ohledu na jejich denní zaměstnání, jinak by nebylo možné LSPP zajistit. Všichni pacienti se nicméně dožadují akutního a definitivního ošetření, i když to jejich stav v některých případech nevyžaduje. K tomu se přidávají pacienti s drobnými úrazy zubů nebo dutiny ústní, které nevyžadují hospitalizaci, ale ošetření probíhá vzhledem ke krvácení přednostně. Narůstá počet případů nejen verbální agrese ze strany pacientů, tak zvaných nežádoucích událostí. Souvisí to s čekací dobou dvě až tři hodiny, která je jasně dána vysokým počtem příchozích pacientů, když navíc ošetření úrazu nebo dětského nespolupracujícího pacienta vyžaduje delší čas,“ vysvětluje přednosta kliniky.

Právě to je důvodem zpřesnění rozsahu poskytované péče od 22. do 7. hodiny, k němuž dojde od pondělí 16. prosince. „Neznamená to změnu časového rozsahu LSPP, ta u nás zůstává jako v jedné z mála nemocnic zachována v non stop režimu. Ošetření budou vždy pacienti v život ohrožujících stavech, po úrazech, s krvácením nebo závažným rozsáhlým kolemčelistním zánětem ohrožujícím základní životní funkce. Neakutní případy však budou již kategoricky odkazovány na běžné ordinační hodiny, případně ke svému praktickému zubnímu lékaři. Věříme, že pacienti tuto změnu pochopí, protože ačkoliv se takové opatření jeví jako nepopulární, je děláno jednoznačně v jejich zájmu,“ zdůrazňuje doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

NĚKTERÉ „NEŽÁDOUCÍ UDÁLOSTI“ NA ZUBNÍ POHOTOVOSTI FN OLOMOUC

9. 11. 2019 - 23:57

Pacientka přichází v sobotu ve 23:50 s žádankou o chirurgickou extrakci radixu relictae 46 od praktického zubního lékaře. Udává bolestivost trvající již od pátku. Vysvětlena situace a následné možnosti terapie včetně komplikací při chirurgické extrakci již endodonticky ošetřeného zubu. Vzhledem k pozdní hodině je pacientce nabídnuta aplikace ulevující anestezie a možnost dostavit se ráno, kdy bude mít službu stomatochirurg, který může extrakci provést. Pacientka je bez otoku, bez celkové alterace, zub je lehce poklepově bolestivý. Anestezii si aplikovat nenechá, nazývá mě krávou a uráží mé dosavadní vzdělání, že prášky si umí vzít i sama. A opouští ordinaci s výhrůžkou stížnosti a zjišťuje si naše jména.

18. 9. 2019 - 00:46

Pacient se dostavil v silné ebrietě. Slovně napadl ošetřujícího lékaře i sestru, používá vulgární výrazy „píča“, odmítá navrženou léčbu a požaduje pouze extrakci zubu, následně opět vulgární, přistupuji k trepanaci zubu, která přerušena v momentě, kdy je pacientovi na zvracení - odstupuji od výkonu, odchází z ordinace se slovy, že odjíždí do Ostravy a že se sejdeme u soudu, následně prudce mlátí dveřmi.

24. 8. 2019 - 22:00

Pacientka byla po příchodu do ordinace vyzvána k předložení dokladu o zaplacení regulačního poplatku. Předložila starý, z předešlého dne. Chovala se arogantně a nepřátelsky - regulační poplatek odmítla uhradit, rozčilovala se, že čeká dvě hodiny a ještě má znovu platit. S nadávkami sbalila osobní doklady a lékařskou zprávu z 23. 8. 2019 a odešla, aniž by byla možnost ji vyšetřit či ošetřit.