Ekonomický úsek

Ekonomický úsek zajišťuje:

  • ekonomickou stabilitu, financování, smluvní a úhradovou stránku spolupráce se zdravotními pojišťovnami,
  • hospodářsko-technický provoz,
  • plánování, přípravu a realizaci investic.

Pracovní tým a kontakty:

Ekonomický náměstek Ing. Tomáš Uvízl tel.: 588 443 130
Vedoucí Útvaru ekonomiky a zdravotních pojišťoven / hlavní ekonom Ing. Martin Knápek tel.: 588 444 937
Vedoucí Útvaru hospodářsko-technické správy / hlavní správce Ing. Vladimír Olejníček  tel.: 588 442 307