Integrační server na výměnu dat pro telemedicínu a další mHealth aplikace

Vybudování Integračního serveru pro komunikaci s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb v Olomouckém kraji, sběr a výměna dat z mHealth aplikací, která FNOL poskytuje poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v Olomouckém kraji a jsou pod správou Fakultní nemocnice Olomouc.

Vybudování integračního serveru umožňuje bezpečné a efektivní sdílení dat a usnadňuje vzájemnou komunikace s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb v Olomouckém kraji. Integrační server představuje základní nástroj ke sjednocení a automatizaci procesů spojených s výměnou standardizovaných dat v oblasti zdravotnictví se zvláštním zaměřením na telemedicínu a mHealth. Integrační server umožňuje napojení mHealth specializovaných aplikací pro  přenos obrazových a popisných dat garantovaným a bezpečným způsobem včetně autorizace autentizace jednotlivých uživatelů a zařízení. Pro zvýšení bezpečnosti je využíváno i šifrování.

Hlavním smyslem projektu je zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění léčby pacientů prostřednictvím sdílení a integrace dat pomocí telemedicínských řešení a snížení požadavků na návštěvy pacientů, kteří jsou v péči poskytovatelů zdravotní a sociální péče v Olomouckém kraji, ve specializovaných ambulancích Fakultní nemocnice v Olomouci a tím i zvýšení komfortu pro příjemce zdravotní a sociální péče.

Na realizaci přispěl v roce 2023 Olomoucký kraj částkou 1.000.000 Kč z dotačního programu Smart region Olomoucký kraj 2023, dotační titul Podpora realizace SMART opatření v oblasti eHealth.