Joint Action on the implementation of digitally enabled integrated person-centred care (JADECARE)

Cílem projektu Joint Action on implementation of digitally enabled inegrated person-centred care (akronym JADECARE) je přenos čtyř dobrých praxí „včasných osvojitelů“ do jiných zemí EU (další osvojitelé). Tyto dobré praxe vychází z různých EU iniciativ zabývajících se problematikou digitální transformace v rámci poskytování zdravotní a sociální péče. K těmto iniciativám patří například EIP-AHA (NTMC FNOL je referenčním místem) s probíhajícími twinningy mezi partnery, různými Joint Action a projekty financovanými EU. Vybrané dobré praxe jsou zaměřené na integraci zdravotní péče, chronické stavy pacientů a multimorbidní pacienty, křehké pacienty s komplexními potřebami, dále na péči, prevenci a zdraví obyvatel, a na management nemocí a case management.

Záměrem programu JADECARE je posílit schopnost zdravotnických orgánů úspěšně řešit důležité aspekty transformace zdravotnického systému, zejména přechod na digitální a integrovanou péči zaměřenou na pacienta a jeho potřeby a přenos a podporu osvědčených postupů. Dojde k přenosu následujících dobrých praxí: dobrá praxe Baskicko – zdravotnická strategie zaměřující se na stárnutí a chroničnost v integrované péči; dobrá praxe Katalánsko – inovační hub zaměřený na služby integrované péče podporující ICT pro chronické pacienty; německý OptiMedis – model populačně orientované integrované péče; dobrá praxe Dánsko – digitální mapa vedoucí k integraci zdravotnického sektoru.

V rámci projektu spolupracuje 17 různých evropských zemí, které jsou vedené Institutem Asociacion Instituto de Investigacion En Servicios De Salud-Kronikgune, Španělsko a FNOL vystupuje jako přidružený subjekt Ministerstva zdravotnictví ČR. Projekt bude trvat 36 měsíců (od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2023) a je financovaný programem EU s názvem 3rd Health Programme, Joint Action Grants (HP-JA).

Celkový rozpočet určený pro FN Olomouc (tj. způsobilé výdaje projektu) činí 117 544,32 EUR, příspěvek EU tvoří 80 %.

Tato společná akce je spolufinancována z programu Evropské unie Health Programme (2014 – 2020) pod grantovou dohodou číslo 951442.

This joint action is cofunded by the European Union’s Health Programme (2014 – 2020) under grant agreement No 951442.

V Olomouci 12. 4. 2021