OKNO do ONKO

Základní informace

Konference pro pacienty, veřejnost i odborníky.

Celou konferenci bude moderovat Mgr. Dita Palaščáková, konzultantka, koučka, lektorka a výzkumnice v oblastech osobního, kariérního a organizačního rozvoje, řízení změn a leadershipu na UP Olomouc

Termín: 9. 10. 2024
Místo: Červený kostel Olomouc
Registrace: od 8.30

DOPOLEDNÍ ČÁST PROGRAMU:

9:30 Zahájení

prof. MUDr. Roman Havlík, PhD., ředitel FN Olomouc
prof. MUDr. Bohuslav Melichar - přednosta kliniky onkologie FN Olomouc
doc. MUDr. Hana Študentová, PhD., zástupce přednosty pro léčebnou péči Onkologické kliniky FN Olomouc

9:40  Představení práce Ambasadora
Věra Zukalová, ambasadorka (náplň práce, možnosti, služby, podpora ve spolupráci s Dobrým místem pro život z. s.) 

10:00  Jak zvládat náročné emoce a myšlenky
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, PhD., předseda psycho onkologické sekce České lékařské společnosti JEP, lektorem výuky psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a také školitel v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

11:30  Role praktického lékaře v péči o pacienta, prevence 
odb. as. MUDr. Ladislav Štěpánek, Ph.D. , zástupce přednostky pro vědu a výzkum LF UP Olomouc, pedagog a praktický lékař (nekuř, hlídej si váhu, hýbej se, informovaný pacient, preventivní prohlídky, včasné záchyty, Péče po léčbě - lázně, následná péče, prevence recidivy)

12:00  Přestávka na oběd

12:30  Nutriční specialista
Ing. Petr Havlíček patří k nejznámějším výživovým specialistům v České republice.  Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně – obor zootechnika, se specializací na potravinářské technologie. Výživě se věnuje více jak 20 let. Začínal s výživou vrcholových sportovců, dnes radí také českým osobnostem či klientům, kteří chtějí zhubnout, změnit životní styl či zlepšit kondici. (jak se stravovat po léčbě, potravinové doplňky a diety, vegetariánství a středozemní strava)

13:30  Mediální gramotnost
Mgr. Dominik Voráč, akademik, pedagog, sportovec, odborník na mediální výchovu, propagátor Mindfulness (kde a jak hledat informace o doplňcích stravy, o nemocích a dalších důležitých věcech, když už máme potřebu hledat, nebezpečí internetu)

ODPOLEDNÍ PROGRAM PRO ODBORNOU VEŘEJNOST:

15:00  Zahájení

prof. MUDr. Bohuslav Melichar - přednosta kliniky onkologie FN Olomouc
arcibiskup Mons. Josef Nuzík

15:15  Jak být oporou blízkému člověku v nemoci i po ní
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, PhD., předseda psycho onkologické sekce České lékařské společnosti JEP, lektorem výuky psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a také školitel v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

16:00  Desetiletí lidského genomu
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. římskokatolický kněz, teolog, molekulární biolog, bioetik, pedagog, spisovatel

17:00  Závěrečné slovo


Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu číslo 16

České lékařské komory.Dokumenty

Zaregistrovat se

Termín konání

  • Zahájení 9.10.2024 | 09:30
  • Ukončení 9.10.2024 | 17:00

Místo konání

  • Červený kostel, Olomouc

Pořadatel

Onkologická klinika FN Olomouc