Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění

Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění

Základní charakteristika centra

Centrum poskytuje veškeré diagnostické a terapeutické služby pro pacienty trpící degenerativními onemocněními CNS. Centrum má podle svého statutu nadregionální působnost pro Českou republiku se základní spádovou oblastí v moravských krajích (Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, přilehlé části Jihomoravského kraje) a  přilehlých oblastech krajů českých.

Charakteristika zdravotnické činnosti

  • Soustředění pacientů, u kterých není možno provést odpovídající diagnostiku a terapii na nižších stupních péče (základní i regionální) nebo na nespecializovaných klinických pracovištích
  • Kompletní diagnostika svyužitím komplexního diagnostického vybavení (laboratoř klinické neurofysiologie, neuropsychologická laboratoř, video-monitorování, zobrazovací vyšetření včetně speciálních MR a další metody)
  • Medikamentosní léčba včetně speciálních postupů (kontinuální infuse apomorfinu, aplikace botulotoxinu včetně aplikace pod kontrolou EMG, hodnocení účinku nových farmak)
  • Indikace a spolupráce při provádění funkčních neurochirurgických výkonů (lezionální výkony, implantace stimulátorů)
  • Specializovaná rehabilitační léčba

Kde nás najdete - Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění