Hemodialyzační středisko

Hemodialyzační středisko

Úvod

Hemodialýza je metoda krátkodobé (akutní) nebo dlouhodobé (chronické) přístrojové náhrady funkce ledvin. Hlavní pracovní náplní hemodialyzačního střediska je provádění pravidelných intermitentních hemodialýz v rámci chronického dialyzačního programu pro pacienty ze spádové oblasti Olomouce.

Chronický dialyzační program je současně zajišťován i pro pacienty hospitalizované ve FN Olomouc z ostatních hemodialyzačních středisek v rámci Olomouckého kraje. Na hemodialyzačním středisku je zajištěno provádění dalších eliminačních metod:

  • hemodialýza
  • hemodiafiltrace
  • membránová plazmaferéza
  • ambulatní a cyklická peritoneální dialýza
  • hemoperfúze

Provoz na hemodialyzačním středisku je ambulantní.

Komplexní péče FN Olomouc

Naši pacienti mají zajištěnou komplexní péči s návazností na další specializovaná pracoviště FN Olomouc s možností okamžitého řešení zdravotních potíží. Máme také přímou návaznost na Transplantační centrum FN Olomouc, zajišťující transplantace ledvin.