Národní telemedicínské centrum

Národní telemedicínské centrum

Projekty

Rekonstrukce budovy NTMC

Národní telemedicínské centrum chystá pod hlavičkou Fakultní nemocnice Olomouc kompletní rekonstrukci stávající budovy alergologie a klinické imunologie, kde bude následně probíhat excelentní výzkum v oblasti telemedicíny.

Stávající infrastruktura Národního telemedicínského centra je z pohledu projektových aktivit, do kterých se v současné době zapojuje, nedostatečná. Jedná se zejména o stavebně technické řešení, které je pro potřeby excelentního výzkumu důležité inovovat a to sebou nese nutnost dobudování a rekonstrukce stávajícího dispozičního řešení v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Národní telemedicínské centrum je součástí pavilonu F, který se skládá z částí F1 a F2.

Ve stávajícím objektu sídli Oddělení alergologie a klinické imunologie a Národní telemedicínské centrum. Rekonstrukce a dobudování reaguje na potřebu jednotlivých výzkumných oblastí, které by nemohly být realizovány. Úlohou dobudování a rekonstrukce je propojení stávající infrastruktury FNOL s Národním telemedicínským centrem, kde bude probíhat excelentní výzkum se zaměřením na telemedicínu a bude zde probíhat kromě excelentního výzkumu i sběr dat a kompletní zázemí projektu.

Koncept rekonstrukce a dostavby stávajícího pavilonu F1 a F2 se snaží vytvořit jednoduchou a čitelnou hmotu, jež svým umístěním mezi fakultu a park vhodně doplní stávající urbanistický koncept. Ke stávajícím objektům je přičleněna podlouhlá dvoupodlažní přístavba na subtilní podnoži, která je v dotyku s parkem.

Na úrovni terénu je objekt s parkem propojen stupňovitou platformou se zahradními úpravami. Budova F2 je dostavbou jednoho podlaží dorovnána s objektem F1, na oba objekty je přidána prosklená jednopodlažní nástavba tvořící odlehčený závěr hlavní hmoty objektu.

Při JV fasádě je navržena komunikační vertikála s výtahem a propojovací koridor z objektu D1. Parkové úpravy zachovávají síť cest a rekonstruují jejich povrch. Na místě stávajícího hřiště je navržena klidová zóna s lavičkami koncipovaná jako rozšíření parku a zároveň jako pobytové místo pro veřejnost, pacienty a studenty lékařské fakulty.

Kde nás najdete - Národní telemedicínské centrum