Oddělení klinické psychologie

Oddělení klinické psychologie

Výuka

Oddělení klinické psychologie má v řízení akreditaci pracoviště pro MZ ČR. Zajišťuje odborné stáže a výuku pregraduálních studentů Filozofické, Lékařské a Pedagogické fakulty UP Olomouc.

Dále zajišťujeme stáže postgraduální před složením specializační zkoušky (atestace) z klinické psychologie před komisí IPVZ.

Kde nás najdete - Oddělení klinické psychologie

Orientrační plán areálu FNOL
Oddělení klinické psychologie

Budova Q2
Telefon 588 442 395