Oddělení nemocniční hygieny

Oddělení nemocniční hygieny

Úvod

Oddělení nemocniční hygieny je samostatným pracovištěm FN Olomouc, které zajišťuje hygienicko-epidemiologický dohled na zdravotnických a nezdravotnických pracovištích FN Olomouc.

 • stanovení zásad a dohled nad dodržováním hygienicko-protiepidemického režimu, prevence infekcí a nemocničních nákaz/infekcí spojených se zdravotní péčí,
 • monitoring čistoty a kvality prostředí,
 • monitoring kvality vody,
 • kontrola účinnosti sterilizačních cyklů sterilizátorů, mycího a dezinfekčního cyklu strojového mytí,
 • konzultace a vzdělávání v oblasti hygienicko-epidemiologické problematiky,
 • konzultace v oblasti přípravy a realizace staveb, technologického a přístrojového vybavení

Součástí oddělení je akreditovaná Zkušební laboratoř Oddělení nemocniční hygieny č. 1607. Informace o nabídce služeb laboratoře viz samostatný odkaz. 

Zkušební laboratoř Oddělení nemocniční hygieny

Laboratoř získala v březnu 2011 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025 vydané Českým institutem pro akreditaci o.p.s., zkušební laboratoř č. 1607.

V červenci 2013 rozšířila laboratoř nabídku služeb o akreditované zkoušku „Stanovení počtu částic čítačem částic“ a rozšířila zkoušku kultivačních vyšetření vzorků o kultivaci vzorků ovzduší.

Přehled akreditovaných zkoušek:

 • zkoušení účinnosti sterilizačního cyklu parního sterilizátoru nebiologickými a biologickými systémy,
 • zkoušení účinnosti sterilizačního cyklu horkovzdušného sterilizátoru nebiologickými a biologickými systémy,
 • zkoušení účinnosti sterilizačního cyklu formaldehydového sterilizátoru nebiologickými a biologickými systémy,
 • zkoušení účinnosti mycího procesu strojového mytí chemickými testy,
 • kultivační vyšetření biologických indikátorů sterilizace exponovaných při zkoušení účinnosti sterilizačního cyklu,
 • kultivační vyšetření a identifikace mikroorganismů (stěry, otisky, vnitřní ovzduší),
 • stanovení počtu částic čítačem částic (vnitřní ovzduší). 

Vzorkování:

 • odběr stěru a otisku k mikrobiologickému vyšetření.

Osvědčení o akreditaci

Přehled akreditovaných zkoušek

Kde nás najdete - Oddělení nemocniční hygieny

Orientrační plán areálu FNOL
Oddělení nemocniční hygieny

Budova YB
Telefon 588 442 738