Simulační medicínské centrum (SIMECE)

Simulační medicínské centrum (SIMECE)

Personál a kontakty

Odborný garant simulačního centra

 

MUDr. Olga Klementová, Ph.D.

přednosta KARIM FN a LF UP v Olomouci

Garantuje odbornost a kvalitu simulačního centra. Absolvovala základní simulační kurz Simulation Instructor Course i navazující prohlubující instruktorský kurz medicínských simulací - Train The Trainer Workshop. Podílí se na tvorbě simulačních scénářů i na práci spolku simulační medicíny. V současné době připravuje organizaci akreditovaných povinných 2 denních simulačních kurzů pro lékaře v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.

 

Vedoucí centra

MUDr. Bronislav Klementa

Organizuje činnost centra a podílí se na tvorbě a vedení simulačních scénářů. Absolvoval Simulation Instructor Course i navazující prohlubující instruktorský kurz medicínských simulací - Train The Trainer Workshop. Je také garantem KPR ve FN Olomouc.  Podílí se také na organizaci pravidelných setkání společnosti simulační medicíny.

 

 

 

Lektoři

Všichni naši lektoři jsou zkušení lékaři s dlouhodobou praxí v oboru. Absolvovali instruktorský kurz medicínských simulací. Připravují simulační scénáře k workshopům a podílejí se na vedení simulačních workshopů. Tým lektorů se průběžně vzdělává a rozšiřuje.

 • MUDr. Lenka Doubravská, Ph.D.
 • MUDr. Šárka Fritscherová, Ph.D.
 • MUDr. Bronislav Klementa
 • MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
 • MUDr. Tomáš Novák
 • MUDr. Michal Král
 • MUDr. David Krch

Zdravotní sestry

 • Mgr. Radana Halířová
 • Bc. Jitka Baxová

Technici

Jsou nedílnou součástí simulačního týmu. Zajišťují bezproblémový chod simulací a podílejí se na přípravě simulačních scénářů.

 • Bc. Nikola Slaninová
 • Ing. Luděk Kaprál
 • Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D. 

Herci

Podílejí se na simulačních scénářích nejčastěji v roli příbuzného, chirurga či instrumentářky.

 • Mgr. Radana Halířová
 • Bc. Petr Klementa
 • MUDr. Martin Sněhota

Kde nás najdete - Simulační medicínské centrum (SIMECE)

Orientrační plán areálu FNOL
Simulační medicínské centrum (SIMECE)

Budova Zp - Dostavba Teoretických ústavů
Telefon 775 293 033