Sociální oddělení

Sociální oddělení

Služby

Sociální pracovnice přebírá pacienta do péče na základě požadavku lékaře nebo staniční sestry oddělení. Docházejí na přidělené kliniky a jednají s pacienty u lůžka, kde s ním projednají jeho sociální situaci, potom případně konzultují další zabezpečení s příbuznými pacienta a navrhnou a zajistí potřebnou péči po propuštění.

Zabezpečení sociálních potřeb pacientů musí probíhat současně s léčebnou a ošetřovatelskou péčí, proto jsou sociální pracovnice členy multidisciplinárních ošetřovatelských týmů pečujících o pacienta. Sociální práce je prací týmovou a kvalitní sociální péči je možné zajistit jen v součinnosti s ostatními odborníky, kteří se na komplexní péči o pacienta podílejí. Délka hospitalizace pacienta a jeho následné propuštění je závislé na závažnosti onemocnění pacienta a jeho sociální situaci.

Kde nás najdete - Sociální oddělení