Ústav imunologie

Ústav imunologie

Historie

Historie samostatného Ústavu imunologie ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého začíná rokem 1990. Ústav sestává z části zdravotnické, která ekonomicky a administrativně podléhá řediteli fakultní nemocnice a části školské, řízené děkanem LF. Odborně a organizačně jsou obě části řízeny jako jeden útvar přednostou, který je kmenově univerzitním pracovníkem. Pracoviště vzniklo spojením imunologických laboratoří Katedry mikrobiologie a imunologie LF, laboratoří HLA (Human Leukocyte Antigens) sloužících pro potřeby transplantací ve FNOL a několika laboratoří vytvořených v průběhu času při Oddělení alergologie a klinické imunologie FNOL.

Základním důvodem pro vytvoření samostatného ústavu byla narůstající potřeba kvalitních imunologických vyšetření pro sektor zdravotnictví, nezbytnost jejich odborné interpretace a v neposlední řadě nutnost vyrovnat se s nárůstem teoretických poznatků provázejících ve světě rozvoj tohoto oboru. Obtížný, nicméně přitažlivý byl i dynamický nárůst molekulárně biologických postupů, bez jejichž praktické aplikace by byla další teoretická a experimentální práce těžko představitelná.

Všechny tyto faktory se postupně odrazily ve výukovém procesu při koncipování přednášek, seminářů a praktických cvičení pro studenty všeobecného i stomatologického směru studia a v anglické výuce zahraničních studentů. Navíc bylo možno v tomto směru využít specifických lokálních podmínek. K nim patřila a patří existence samostatného klinického pracoviště pro alergologii a klinickou imunologii. To od počátku poskytlo možnost organizovat zejména praktickou výuku imunologie i v ambulancích se specifickým profilem. Třetí doménou se pak stala výuka v laboratorním komplexu imunologického ústavu spojená s prováděním a hodnocením rutinních i specializovaných vyšetřovacích postupů. Imunologie je součástí povinných forem výuky na LF a probíhá jako jednosemestrální kurz zařazený do studia na všeobecném i stomatologickém směru.

Kde nás najdete - Ústav imunologie

Orientrační plán areálu FNOL
Ústav imunologie

Budova Zp - Teoretické ústavy
Telefon 585 632 376