Ústav imunologie

Ústav imunologie

Lymeská borelióza 2019

Ústav imunologie Fakultní nemocnice Olomouc a Ústav imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci

Lymeská borelióza

Termín konání: 15. 5. 2019. 9.00 hodin
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc

POŘADATEL:
Ústav imunologie Fakultní nemocnice Olomouc
Ústav imunologie Lékařské fakulty UP v Olomouci

ODBORNÝ GARANT:
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D., přednosta Ústavu imunologie FNOL a LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc., Ústav imunologie FNOL a LF UP v Olomouci

Konference „Lymeská borelióza 2019“ bude již pátou konferencí s touto tématikou v Olomouci. Setkání bude mít jednoznačně mezinárodní charakter s akcentem na klinické, etiologické a imunologické aspekty Lymeské boreliózy. Diskutovány budou také otázky „post treatment syndromu“ nebo rekurentních boreliových infekcí, patogenního působení neobvyklých morfologických forem mikroorganismu a obecný pohled na etiopatogenetickou souvislost autoimunitního onemocnění s infekcí, jako možným spouštěčem u predisponovných jedinců.

Účast přislíbili např. Dr. Eugene Shapiro z Yale Univeristy, Dr. John Nathanial Aucott z Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center aj.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Konference je realizována za finanční podpory Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání prostřednictvím projektu Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

REGISTRACE

Termín pro podání abstraktu pro plakát / ústní sdělení: 5. dubna 2019. Potvrzení o přijetí a rozhodnutí o výběru pro plakát nebo ústní podání bude zasláno předkladateli do 15. dubna 2019.

Soubor prosím odešlete na e-mailovou adresu: e.weigl@upol.cz

FORMÁT pro abstrakt:

 • Název nepřesahuje 165 znaků včetně mezer
 • Autoři (podtrhněte jméno předkladatele)
 • Autorská afilace
 • Text: max. 300 slov
 • Předkladatel musí předložit abstrakt
 • Abstrakty musejí být předloženy v angličtině

Doktorandi s aktivní prezentací (prezentující autory) mají vstup na konferenci zdarma.

Registrační formulář na konferenci najdete ZDE.

Účastnický poplatek konference: 1000 Kč

Doktorandi mají při registraci nárok na 50% slevu. Doktorandi s aktivní prezentací (prezentující autory) mají vstup na konferenci zdarma.

Termín konání: 15. 5. 2019. 9.00 hodin
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc

Program:

 • 09.00 – 09.30 REGISTRACE, COFFEEBREAK
 • 09.30 – 09.35 Slavnostní zahájení - prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
 • 09.35 – 10.35 No evidence of B. burgdorferi persistence in humans after conventional treatment with antimicrobials. What could be explanation of persistent symptoms? - Eugene Shapiro, M.D., Professor of Pediatrics and Epidemiology (Yale New Haven Children‘s Hospital, New Haven, Connecticut, USA)
 • 10.35 – 11.35 B cell response involvement in resolution of Lyme Disease - John Aucott, M.D. Associate Professor of Medicine (Johns Hopkins Rheumatology Lyme Disease Research Center, Baltimore, Maryland, USA)
 • 11.35 – 12.00 DISKUSE
 • 12.00 – 13.00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA, OBĚD
 • 13.00 – 13.40 Vitality of atypical and persistent forms of Lyme disease spirochets - MSc. Natasha Rudenko, Ph.D. (Institute of Parositology, Biology centre CAS)
 • 13.40 – 14.00 Possible role of autoimmune mechanisms in the pathogenesis of post-treatment Lyme disease syndrome - Mgr. Michal Křupka, Ph.D. (Ústavu Imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc)
 • 14.00 – 14.20 Borrelia - a stealth pathogen - Bc. Tereza Pospíšilová (Biology Centre, ASCR, v.v.i.Institute of Parasitology, České Budějovice)

Program zvětšíte poklikem.

Kde nás najdete - Ústav imunologie

Orientrační plán areálu FNOL
Ústav imunologie

Budova Zp - Teoretické ústavy
Telefon 585 632 376