Ústav imunologie

Ústav imunologie

Úvod

Základní charakteristika

Ústav imunologie zajišťuje specializovanou laboratorní diagnostiku v oblasti humorální a buněčné imunity; na úseku HLA jsou prováděny testy genetické shody mezi dárcem a příjemcem transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně. Imunologické vyšetření je poskytováno pro pacienty z FNOL i pro pacienty ze specializovaných ambulancí spádové oblasti (zejména z alergologických, revmatologických, gastroenterologických a hematologických ambulancí).

Ústav imunologie plní také pregraduální a postgraduální pedagogické a výzkumné úkoly.

Podrobnější informace pro uživatele služeb Ústavu imunologie o spektru poskytovaných vyšetření naleznete v Laboratorním manuálu a v Katalogu laboratorních vyšetření.

Zdravotnické činnosti

Laboratoře Ústavu imunologie zajišťují laboratorní vyšetření pro tyto hlavní skupiny pacientů:

 • diagnostika alergických onemocnění
 • diagnostika autoimunitních onemocnění
 • diagnostika imunodeficitních stavů
 • diagnostika chronických zánětlivých stavů
 • HLA typizace na sérologické i genetické úrovni pro účely transplantace orgánů
 • vyšetření anti-HLA protilátek pro účely transplantace orgánů
 • HLA typizace pro účely transplantace kmenových krvetvorných buněk
 • vyšetření HLA antigenů v rámci pomocné diagnostiky chorob asociovaných s HLA
 • vyšetření antitrombocytárních protilátek
 • cílené sekvenování nové generace u vybraných genů
 • vyšetření rizika infekce u totální endoprotézy

Jednotlivé laboratoře využívají široké spektrum moderních vyšetřovacích postupů jako jsou např. ELISA metody, nefelometrie, nepřímá imunofluorescence, fluoroenzymoassaye, průtoková cytometrie, sérologické a molekulárně genetické techniky typizace HLA (PCR- SSP, sekvenování).

HLA laboratoře pracují také jako dárcovské centrum pro dobrovolné dárce kostní dřeně v rámci spolupráce s Českým národním registrem dárců kostní dřeně v Plzni (viz sekce Odkazy). 

Akreditace

Ústav imunologie je od roku 2013 akreditován k vyšetřování klinického materiálu a laboratorní diagnostice v oblastech alergologie a klinické imunologie, imunogenetiky a molekulární genetiky podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Osvědčení o akreditaci
Přehled akreditovaných zkoušek
Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu

Certificate of accreditation
Appendix of Certificate of Accreditation
List of activities within FRA

HLA laboratoř Ústavu imunologie jako první ve střední Evropě získala v roce 1997 mezinárodní akreditaci Evropské federace pro imunogenetiku, která je opakovaně úspěšně obhajována.

EFI Akreditační diplom

Kde nás najdete - Ústav imunologie

Orientrační plán areálu FNOL
Ústav imunologie

Budova Zp - Teoretické ústavy
Telefon 585 632 376