Ústav lékařské genetiky

Ústav lékařské genetiky

Úvod

Ústav lékařské genetiky zajišťuje vysoce specializovanou péči o rodiny a jedince s výskytem nebo rizikem výskytu vrozených vývojových vad, dědičných onemocnění a onemocnění s genetickou predispozicí. Ústav je rozdělen na několik pracovišť, která zajišťují péči na úrovni regionální a nadregionální v rámci EU. Pracoviště plní pedagogické a výzkumné úkoly.

UPOZORNĚNÍ

Vyšetření v graviditě - I. trimestrální screening a ultrazvuková vyšetření se provádějí od 1. 7. 2014 na Porodnicko-gynekologické klinice v Centru fetální medicíny, bližší informace na telefonním čísle 588 444 454.  

Akreditace ČIA

Laboratoře Ústavu lékařské genetiky jsou od roku 2013 akreditovány k vyšetřování klinického materiálu a laboratorní diagnostice podle ČSN EN ISO 15189.

Kde nás najdete - Ústav lékařské genetiky

Orientrační plán areálu FNOL
Ústav lékařské genetiky

Budova T
Telefon 588 443 858