Komunikace a vizuální styl

Máme co říct a umíme naslouchat

Vybavte si na chvíli centrum Olomouce se všemi náměstími a uličkami, kterými během všedního dne projdou tisíce lidí. Tak nějak podobně to vypadá i v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Máme tu historické budovy i moderní stavby, chodníky, silnice i parčíky, obchůdky i cukrárny. Hlavně k nám ale každý den zamíří v průměru dva a půl tisíce pacientů a ještě o zhruba dva tisíce více zaměstnanců. Město ve městě.  Aby vše dobře fungovalo, musíme správně komunikovat nejen mezi sebou, ale musíme hlavně umět mluvit s našimi pacienty i jejich blízkými. O to se u nás snažíme opravdu všichni. 

Navíc ale máme i Oddělení komunikace a jednotného vizuálního stylu, které se věnuje specifickým oblastem práce s informacemi, k nimž patří především Public Relations (oblast vztahů s veřejností) a Media Relations (oblast vztahů s médii). Vydáváme tiskové zprávy a komunikujeme se zástupci médií, dokumentujeme dění v nemocnici a informace publikujeme na webových stránkách i na zaměstnaneckém intranetu, pečujeme o naše profily na sociálních sítích, vydáváme nemocniční časopis, který spolu s dalšími materiály dodáváme do ambulancí a na lůžka našich klinik a oddělení.

Nejsme ovšem jen těmi, kdo informace sdělují. Umíme také naslouchat a jsme rádi, pokud se o dění v nemocnici aktivně zajímáte a máte chuť spolu s námi neustále něco zlepšovat. Vaše podněty dostáváme na e-mailovou adresu info@fnol.cz, pozorně čteme všechny vaše reakce pod příspěvky na našem facebooku a společně s kolegy z Odboru kvality FN Olomouc sledujeme a detailně rozebíráme výsledky pravidelných anket spokojenosti našich pacientů. Chceme, abyste od nás odcházeli pokud možno uzdravení a také spokojení.