Oddělení spisové služby

Oddělení centrální spisovny uchovává veškerou dokumentaci FN Olomouc. Tato je evidována v elektronickém systému spisové služby, který pokrývá veškeré činnosti spojené s evidencí došlých i vlastních dokumentů, jejich zpracováním a následně i skartováním nebo předáním do archivu.

Centrální spisovna poskytuje pro veřejnost službu - Vyhledání času narození. Žadateli je vyhledán přesný čas jeho narození z evidence FNOL. Cena za službu je dána Ceníkem zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu a činí 300,00 Kč.

Otevírací doba pro veřejnost: pondělí - pátek 6:30 – 16:30 hod