Profid - Implementation of personalised risk prediction and prevention of sudden cardiac death after myocardial infarction

V rámci projektu PROFID se bude s využitím nejmodernějších metod a rozsáhlých souborů klinických dat z různých evropských oblastí vyvíjet nástroj na podporu klinického rozhodování (skóre rizika), který bude předvídat jednotlivá rizika náhlé srdeční smrti a identifikovat pacienty po infarktu myokardu, pro které bude implantace ICD maximálně prospěšná a vysoce účinná. Budou realizovány dvě paralelní randomizované klinické studie s cílem prokázat, že ve srovnání se současnou praxí implantací ICD po infarktu myokardu může využití personalizovaných informací o riziku náhlé srdeční smrti přinést významné zdravotní přínosy pro pacienta a společnost a také zredukovat náklady na poskytování zdravotní péče, což mají potvrdit zdravotní ekonomické analýzy. Bude spuštěn pilotní provoz využití rizikového skóre ve 3 evropských regionech za účasti zdravotních pojišťoven a dalších úřadů.

V rámci projektu spolupracuje 21 organizací z 11 různých evropských zemí, které jsou vedené Leipzig Heart Institute GmbH, Německo. Projekt bude trvat 60 měsíců od ledna 2020 do prosince 2024 a je financovaný programem Evropské unie s názvem Horizont 2020. Jedinečné složení konsorcia s klíčovými lídry, pacienty, velkými nemocničními řetězci, plátci, politickými činiteli a státními orgány v celé Evropě má zajistit implementaci do rutinní klinické praxe.

Hlavním cílem projektu je aktualizace guidelines pro ESC (European Society of Cardiology) s cílem implementovat výsledky studie PROFID do klinické praxe. V rámci projektu vznikne registr pacientů s fibrilací síní, u kterých bude použit nástroj pro podporu klinického rozhodování při implantaci ICD s výpočtem rizikového skóre.

Celkový rozpočet určený pro FN Olomouc (tj. způsobilé výdaje projektu) činí 185 000 EUR, příspěvek EU tvoří 100 %.