Úsek ředitele

Tato pracoviště jsou spolu s náměstky jednotlivých úseků přímo podřízená řediteli Fakultní nemocnice Olomouc.

Oddělení vědy a výzkumu

Řídí je vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, který je přímo podřízen řediteli FNOL. Činnosti tohoto oddělení vědy a výzkumu zasahují do těchto oblastí: Oblast institucionální podpory, Oblast grantového výzkumu, Oblast kontrahovaného (klinického) výzkumu. Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu přímo řídí a metodicky vede statistika – analytika a referenta vědeckotechnických informací.

Odbor kvality (OK)

Vedoucí Odboru kvality (OK) vede celou organizaci k naplňování požadavků kvality vycházejících z přijatých standardů (akreditační standardy, normy ISO), odpovídá za zpracování koncepce a strategie oblasti řízení kvality a koordinuje realizaci těchto činností, je oprávněn jednat s vedoucími zaměstnanci zdravotnických i nezdravotnických pracovišť a vyžadovat plnění úkolů nezbytných pro naplňování požadavků na kvalitu. Součástí Odboru kvality jsou Referát BOZP a PO a Referát bezpečnosti a krizového řízení analyzuje a vyhodnocuje bezpečnostní rizika, plánuje a připravuje podklady k realizaci připravenosti FNOL.

Právní odbor (PRAVOD)

Odbor řídí vedoucí Právního odboru, který je přímo podřízený řediteli. Vedoucí Právního odboru řídí právníky, Podatelnu a Ombudsmana.

Oddělení interního auditu (INTA)

Ŕídí je vedoucí interní auditor, který je funkčně nezávislý, organizačně oddělený od řídících výkonných struktur a úseků FNOL a je přímo podřízen řediteli FNOL.

Pracovní tým a kontakty:

Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu:

prof.MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

tel: 588 443 400

Vedoucí Odboru kvality:

Mgr. Jiřina Cahlíková, DiS

tel: 588 444 635

Vedoucí Právního odboru:

Mgr. Sabina Procházková

tel: 588 442 229

Vedoucí interního auditu:

Mgr. Pavla Fiurášková

tel: 588 442 479