Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL

registrační č. projektu: 5211200347

Projekt „Zateplení ubytoven a Dětské kliniky FNOL“ byl podpořen v rámci výzvy č. 12/2021 z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.

Předmětem projektu je zlepšení tepelně-technických vlastností obálky vybraných objektů ubytoven YA, YC, YD, YE a Dětské kliniky (budovy Q – Q1 a Q2) v areálu FN Olomouc, a to v rozsahu zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střech objektů tepelnou izolací, výměny původních oken a dveří za nové s izolačními trojskly. Dále je součástí realizace projektu rekonstrukce osvětlení a instalace fotovoltaických elektráren na střechy objektů.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a zvýšení životnosti vybraných objektů v areálu FNOL s celkovým cílem snížit potřebu energií a provozní náklady určené k vytápění dotčených objektů a snížení vypouštěných emisí CO2.

Plánovaným výstupem projektu budou renovované budovy generující energetické úspory prostřednictvím realizace popsaných opatření (zateplení plášťů, střech, výměny oken, stínící prvky, úprava osvětlení), včetně instalovaných střešních fotovoltaických systémů.

Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na 359 812 503 Kč, z toho podpora formou dotace bude činit maximálně 133 167 411,85 Kč. Tyto výdaje budou financovány z prostředků Národního plánu obnovy prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, zbývající výdaje budou hrazeny z vlastních zdrojů FN Olomouc.

Realizace projektu byla již zahájena, ukončena bude v roce 2025.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.