Další skupinový odběr zdravotníků! Krev darovali zaměstnanci II. chirurgické kliniky

18. prosince 2019

Krev od zhruba šesti set dárců potřebují ročně na II. chirurgické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. To je číslo, které je již samo o sobě dostatečnou motivací k tomu, aby personál kliniky zvážil dárcovství krve. Když se k tomuto důvodu přidala skutečnost, že se největším zdravotnickým zařízením na střední Moravě začala na podzim šířit vlna skupinových odběrů sester a lékařů různých klinik, bylo rozhodnuto: zaměstnanci II. chirurgické kliniky v úterý 17. prosince společně darovali nejcennější tekutinu.

„Jsme chirurgická klinika, je proto jasné, že v rámci našich operačních výkonů dochází ke ztrátám krve. Někdy mohou být i větší, takže musíme pacientovi krev vrátit transfuzí zpět. Myslím si, že když tolik krve potřebujeme pro naše pacienty, mohli bychom alespoň zlomek vrátit zpět,“ vysvětluje motiv skupinového odběru zaměstnanců II. chirurgické kliniky MUDr. Patrik Rulíšek, který skupinový odběr inicioval. „Navíc budou Vánoce, tak si myslím, že je to i hezký čin, dárek pro pacienty,“ dodává. Nezastírá přitom, že důležitou roli sehráli kolegové z Oddělení rehabilitace, Novorozeneckého oddělení a Ortopedické kliniky, kteří ve větším počtu darovali krev před nimi. „Bezesporu nás inspirovali, takže už nebylo na co čekat,“ potvrzuje.

Ke skupinovému odběru na Transfuzní oddělení FN Olomouc přišlo 12 zaměstnanců kliniky, zejména sestry. Krev nakonec mohlo darovat sedm z nich, přičemž pět byli prvodárci.