Demoliční práce na budově B (Franz Josef)

16. května 2023

V úterý 16. května 2023 byla zahájena první etapa bouracích prací na budově B (Franz Josef). V následujícím období cca tří měsíců může lokálně docházet ke zvýšené prašnosti v bezprostředním okolí demolované budovy. Prosíme, abyste při průchodu kolem staveniště dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali přísný zákaz vstupu za vyhrazené oplocení stavby. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení!